Konst På Väg

Konst På Väg "Strand vid Sysne"
2016-trut.jpg
Strand vid Sysne (Gotland)